Oletko kärsinyt vahingon? oletko rikoksen uhri? liukastuitko kadulla ja mursit jalkasi? eikö elinkeinonharjoittaja tai muu taho toiminutkaan niin kuin oli sovittu aiheuttaen Sinulle vahingon? Vai aiheuttiko viranomainen Sinulle vahingon, esim. jättämällä soveltamatta lakia Sinun kohdallasi? Vai onko vahinkosi aiheutunut sopimussuhteessa, esimerkiksi tavarantoimittajasi tai alihankkijasi ei toimittanutkaan sopimusehtojen mukaista suoritusta?

Kuten esimerkit osoittavat erilaisia vahinkotapahtumia saattaa yksityiselämässä ja elinkeinotoiminnassa olla kuin tähtiä taivaalla. Jotta voisit kartoittaa mahdollisuutesi vahingonkorvauksen saamiseen, on järkevää hallita muutama perusasia.

Vahingonkorvaukset perustuvat joko sopimusperusteiseen, esim. kauppasopimukseen, tai sopimuksenulkoiseen vastuuseen, eli erityiseen lainsäädäntöön. Näiden vastuiden erona on se, että ensiksi mainittua vastuuta arvioidaan yksinomaan sopimuksesta käsin, esim. onko sopimusehtojen mukainen suoritus tapahtunut vai ei. Vahingonkärsijän ei lähtökohtaisesti pidä näyttää toteen vahingonaiheuttajan huolimattomuutta, vaan pelkkä sopimuksenvastainen tila voi riittää vahingonkorvauksen saamiseen. Vahingonkorvaukset ratkaistaan osapuolten välisen sopimuksen ja sopimusoikeuden periaatteiden mukaisesti, eikä asiaan sovelleta vahingonkorvauslakia.

Sopimuksen ulkoinen vastuu perustuu vahingonkorvauslakiin ja sen ydin ajatus ilmenee vahingonkorvauslain sääntelytekstistä ”joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen…”. Sopimuksen ulkoisen vastuun piiriin kuuluvissa vahinkotapahtumissa vahingonkärsijän tulee siis pystyä näyttämään vahingonaiheuttajan toimineen huolimattomasti.

Vahingonkorvauslain mukaiset henkilö- ja esinevahingonkorvaukset taloudellisine vahinkoineen ovat korvattavissa ilman lisävaatimuksia, kun taas puhtaan taloudellisen vahingon korvaaminen on mahdollista tietyissä tapauksissa, esim. silloin, kun vahinko on aiheutettu rikoksella, tai viranomaistoiminnassa tai tapauksessa erittäin painavia syitä sen korvaamiseksi.

Otathan yhteyttä niin selvitetään yhdessä mahdollisuutesi saada vahingonkorvauksia. Alkuneuvottelu on ilmainen. Muistathan, että Sinulla voi olla myös mahdollisuus saada joko kokonaan tai osittain maksuton oikeusapu.