Talousrikokset ovat usein moninaisia sekä niiden taustalla olevan tapauksen tosiasioiden osalta että myös tapaukseen liittyvän normiston näkökulmasta, sillä talousrikoksessa epäillään usein useamman eri oikeudenalan lainsäädäntöä rikotun.

Talousrikokseksi kutsutaan yleensä seuraavia rikosnimikkeitä: veropetos ja/tai törkeä veropetos, kirjanpitorikos ja/tai törkeä kirjanpitorikos, velallisen epärehellisyys ja/tai törkeä velallisen epärehellisyys.

Talousrikosepäilyn yhteydessä toimitettavassa esitutkinnassa tutkitaan usein myös liiketoimintakiellon määräämisen perusteita. Liiketoimintakielto estää rikoksestä tuomitun liiketoiminnan kiellossa määrätyksi ajaksi, mikä johtaa siis taloudellisen toimeentulon estymiseen lähitulevaisuudessa. Talousrikoksen tutkinnassa ja sitä koskevaa epäilyä vastaan puolustautumisessa on välttämätöntä, että Sinua puolustavalla lakimiehellä on vankka ja laaja käytännön kokemus verolainsäädännöstä, kirjapitoa koskevasta normistosta sekä yhtiöoikeudesta, kuten osakeyhtiölaista.

Olethan muuten tietoinen, että jos olet epäiltynä törkeästä veropetoksesta ja/tai törkeästä kirjanpitorikoksesta ja/tai törkeästä velallisen epärehellisyydestä sinulla on mahdollisuus hakea itsellesi puolustaja, jonka kustannukset korvataan valtion varoista. Perustunnusmerkistön mukaisissa rikosasioissa pienituloinen ja vähävarainen epäilty voi hakea oikeusapua.

Avustamme myös puolustajamääräyksen ja oikeusavun hakemisessa.