Oletko tekemässä asunnon, kesämökin, auton, ja muun irtaimen tai kiinteän omaisuuden kauppaa?

Kaikista kaupoista käyttää laatia kirjallinen kauppasopimus kaupan sopimusehtojen osoittamiseksi jälkikäteen.

Onko yrityksesi solmimassa alihankintaa, jakelua, lisensointia tai muuta liiketoiminnan uudelleen järjestelyä koskevaa kauppasopimusta? Vai onko kyseessä yrityskauppa, yritysjärjestely tai sukupolvenvaihdostilanne?

Kauppasopimus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Molemmat sopimustyypit ovat päteviä, mutta kirjalliseen muotoon saatettu kauppasopimus helpottaa sopimusehtojen sisällön todentamista jälkikäteen. Kiinteistön kauppa on kuitenkin pätevä vain määrämuotoisena ja kirjallisena.

Irtaimen omaisuuden kauppaa ja siinä tapahtuneista sopimusrikkomuksista sääntelee kauppalaki.

Kauppasopimuksen laadintaan panostamista ei voi ylikorostaa, sillä usein kauppasopimuksen sopimusehtoa koskeva erimielisyys ratkaistaan kauppasopimuksen laatineen vahingoksi. Minimoi siten riskisi hyödyntämällä asiantuntijan neuvoja.

Kauppasopimuksissa tulee huomioida myös sen taloudelliset kokonaisvaikutukset, kuten sen verovaikutukset, jotka käytännössä lopulta määrittävät sen, kuinka paljon taloudellista hyötyä kauppasopimus tai muu sopimus tuottaa sen osapuolelle. Yleensä liikejuridiikkaa tarjoavat asiantuntijapalvelut jättävät huomioitta kauppasopimuksen laatimisen yhteydessä verosuunnittelun, mikä johtaa usein ennalta arvaamattomiin ikäviin yllätyksiin verotusta toimitettaessa.

Selvitetään yhdessä millaista kauppasopimusta tai muuta sopimusta Sinun tai yrityksesi tilanteessa tarvitaan Sinun tai liiketoimintasi kokonaisedun maksimoimiseksi.