Palkkio perustuu lähtökohtaisesti toimeksiantoon käytettyyn tehokkaaseen aikaan, eli tuntihintaveloitukseen, ellei muuta ole sovittu. Myös kiinteähintainen tai onnistumiseen (engl. success fee) perustuva palkkio voi olla mahdollinen.

Hyvän asianajotavan mukaan selvitämme aina, onko asiakkaamme oikeutettu saamaan asianajokulunsa katettua joko yrityksen tai kotivakuutuksen mahdollisesti sisältämään oikeusturvavakuutuksen tai julkisen oikeusapujärjestelmän rahoittamana.

Voit halutessasi pyytää tarjoustamme tuntihintaveloituksestamme. Mikäli palvelumme hintatasoa ei ole erikseen sovittu oikeudenkäynnin ulkopuolisissa asioissa, veloituksemme perustuu vähintään alla esitettyyn.

  • Yksityishenkilön tuntihintaveloitus on alkaen 180 € per tunti lisättynä 24 % arvonlisäverolla (43,20 €/h), yhteensä 223,20 € per tunti oikeudenkäyntiasioiden ulkopuolisissa asioissa. Oikeudenkäyntiasioissa yksityishenkilön tuntihintaveloitus on alkaen 200,00 €/h lisättynä 24 % arvonlisäverolla (48,00 €/h), yhteensä 248,00 € per tunti.
  • Yrityksen tuntihintaveloitus on alkaen 200 euroa € per tunti alv 0 %
    oikeudenkäyntiasioiden ulkopuolisissa asioissa.

Oikeudenkäyntiasioissa ja muissa vaativissa toimeksiannoissa on korkeampi tuntihintaveloitus alkaen 220 euroa per tunti lisättynä 24 % arvonlisäverolla (eli 272,80 €/h sisältäen 24 % arvonlisäveroa).

Ylemmissä oikeusasteissa tuntihintaveloitus on alkaen 250,00 euroa per tunti lisättynä 24 % arvonlisäverolla (eli 310,00 €/h sisältäen 24 % arvonlisäveroa).

Toimenpiteen minimilaskutus on 15 minuutin tuntihintaveloitusta vastaava palkkio.

Kolmansien tahojen, kuten viranomaisten tai tuomioistuinten, perimät maksut eivät sisälly palkkioon ja ne veloitetaan asiakkaalta erikseen niiden maksuajankohdan mukaisesti.

Kiireellisissä asioissa, viikonlopputyöstä tai muina juhlapyhinä tehdyistä toimenpiteistä veloitamme korotetun palkkion. Korotuksen enimmäismäärää on 50 % kyseisessä toimeksiannossa sovellettavasta tuntihintaveloituksesta.

Pyydettäessä annamme myös tarjouksen toimeksiannon enimmäispalkkiosta.

Veloitamme palkkiomme tehdyn toimenpiteen jälkeen kuluttaja-asiakkaalta pääsääntöisesti neljäntoista (14) päivän maksuajalla ja yritysasiakkaalta kahdeksan (8) päivän maksuajalla. Palkkiomme maksuajankohta ei ole sidottu oikeudenkäynnin lopputulokseen eikä tehdyn työn tai oikeustoimen menestymiseen, vaan työmme luovutusajankohtaan, esim. riita-asian haastehakemuksen tai maksuvaatimuksen toimitusajankohtaan. Pitkäaikaisissa toimeksiannoissa laskutamme kerran kuukaudessa tehdyn työn perusteella.

Annamme kuitenkin tarvittaessa lisää maksuaikaa niin sovittaessa. Tarjoamme juostavasti erilaisia maksujärjestelyitä aikatauluineen.

Katso lisätietoa oikeusturvavakuutuksesta ja julkisesta oikeusavusta.