Esmane 15 min õigusabi konsultatsioon on tasuta. Selle eesmärgiks ennekõike on saada üldine ülevaade kliendi probleemist ja võimalikest erinevatest lahendustest. See aitab hinnata meil pakutava töö sisu ja sellele kuluvat aega.

Selgitame alati, kas kliendil on olemas kodukindlustus voi firmadel kindlustus, mis katab võimalikud kulutused.

Rohkem infot kindlustusest (lisätietoa oikeusturvavakuutuksesta)

Lisaks, sõltuvalt kliendi majanduslikust olukorrast on võimalik taotleda Soome riigilt riikliku õigusabitoetust ( oikeusapu) mis tähendab, et riik korvab osaliselt või täielikult meie tasud.

Ministeeriumi määrus (Valtioneuvoston asetus 290/2008)

Seadus (Oikeusapulaki 257/2002)

Rohkem infot (lisätietoa oikeus.fi)

Juhul, kui teile ei määrata õigusabitoetust, on hinnaklass:

Eraisikule - alates 180e/h. Lisaks tuleb tasuda ka 24 % käibemaksu.

Ärikliendile - alates 200 e/h. Lisaks tuleb tasuda 24% käibemaksu.

Kohtuvaidlused on keskmiselt 220-250 e/h.