Kiinteistö tai vuokraoikeus voidaan hankkia yhdessä määräosuuksin. Tällöin kauppakirjassa on määriteltävä, minkä suuruisen osuuden kukin omistaa. Yksi yleisimmistä määräosin hankittavista kiinteistöistä tai vuokraoikeuksista on ns. paritalo.

Tällöin esimerkiksi kaksi osapuolta – vaikkapa kaksi pariskuntaa – ostavat määräosan kiinteistöstä. Osapuolia voi olla myös useampia, samoin kuin rakennuksia yhdellä kiinteistöllä. Tässä tilanteessa tarvitaan hallinnanjakosopimusta osoittamaan se, mihin osaan kiinteistöä kunkin osapuolen omistus, hallinta ja mahdolliset kiinnitykset kohdistuvat.

Hallinnanjakosopimuksessa siis käytännössä sovitaan, kumpaa päätyä paritalosta kumpikin osapuoli hallitsee, ja mikä osuus maapohjasta kullekin kuuluu. Hallinnanjakosopimuksella voidaan sopia myös useista muista kiinteistöä ja sen aluetta sekä niihin kohdistuvia maksuja koskevista seikoista osapuolten haluamalla tavalla. Hallinnanjakosopimuksessa voidaan sopia myös siitä, että osa maapohjasta tai rakennuksista – vaikkapa grillikatos tai lasten leikkipaikka - jää osapuolten yhteiseen hallintaan. Sopimukseen tulisi liittää myös kartta, josta osapuolten hallinnoimat alueet ilmenevät selkeästi.

Hallinnanjakosopimus laaditaan kirjallisesti, ja kaikkien kiinteistön tai vuokraoikeuden omistajien on se allekirjoitettava. Hallinnanjakosopimus kannattaa kirjata kiinteistötietojärjestelmään maanmittaustoimistossa. Tällä voidaan varmistaa se, että sopimus sitoo myös mahdollisia seuraavia omistajia sekä sivullisia. Hallinnanjakosopimusta on mahdollista myös muuttaa, mikäli esimerkiksi olosuhteet muuttuvat.

Hallinnanjakosopimuksen laatimisessa on järkevä kääntyä oikeudellisen asiantuntijan puoleen, joka varmistaa sen, että kaikki asiaan vaikuttavat seikat on huomioitu asianmukaisesti ja että lopputulos on juuri halutunlainen.

Asianajotoimisto Pulkkanen Oy laatii vankalla ammattitaidolla hallinnanjakosopimukset tilanteeseen kuin tilanteeseen, otathan yhteyttä!