Pakume eraisikutele juriidilist nõustamist ja dokumentide õigusliku analüüsi. Abistame konfliktide lahendamisel. Koostame erinevaid juriidilisi dokumente: hagiavaldused, kaebused, pretensioonid, järelpärimised, lepingud jms. Esindame ka kliendi huve tsiviilprotsessides kohtus.

Peamised õigusabi valdkonnad


Perekonnaõigus Pärimisõigus Asjaõigus


Äriühinguõigus Tööõigus Väärteoõigus


Võlaõigus Lepinguõigus Pankrotiõigus


Kriminaalõigus TarbijaõigusLisaks aitame leida lahenduse ka muudele küsimustele, võtke meiega ühendust ja leiame koos lahenduse