– Ota etukäteen selvää tulevasta verotuksestasi

Ennakkoratkaisu on järkevä ja käytännöllinen keino selvittää veroviranomaiselta sen maksuunpaneman veron tarkka euromäärä koskien tiettyä suunniteltua toimea tai tapahtumaa ennen sen varsinaista toteuttamista. Veroviranomainen sitoutuu toimittamaan verovelvollisen verotuksen sen antaman ennakkoratkaisun mukaisesti.

Ennakkoratkaisuhakemuksen taustalla oleva tilanne saattaa liittyä esimerkiksi

• yritysjärjestelyssä ja sukupolvenvaihdoksessa suunniteltuun omistuksen uudelleenjärjestelyyn (elinkeino- ja/tai tuloverotus sekä arvonlisäverotus)

• vanhempien lapsilleen suunnittelema omaisuuden siirto (lahjaverotus)

• kiinteistöomaisuuden hankinnat ja siirrot (varainsiirtoverotus)


Ennakkoratkaisulla voidaan tehokkaasti välttää mahdollinen tulkintaerimielisyys veroviranomaisen kanssa, mikä saattaa ilmetä etenkin silloin, kun verotuksen taustalla olevan toimen tai tapahtuman suuruus on verovelvollisen kannalta huomattava.

Ennakkoratkaisun kohteena voi olla tuloveroa, arvonlisäveroa, perintö- ja lahjaveroa, varainsiirtoveroa, kiinteistöveroa ja ennakkoperintää koskevat tilanteet. Ennakkoratkaisu annetaan määräajaksi, yleensä yhdelle verovuodelle. Ennakkoratkaisu on maksullinen.

On vielä lopuksi mainittava yhteisöjen, eli osakeyhtiöiden ja osuuskuntien, ja yhtymien, eli avoimien ja kommandiittiyhtiöiden, mahdollisuudesta hakea poikkeuslupaa voidakseen vähentää verotuksessa vahvistettuja ja käyttämättömiä tappiota siitä huolimatta, että sen osakkeista tai osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa verovuoden aikana. Poikkeusluvan käsittely on myös maksullinen.